دانلود رایگان


تحقيق اهميت نظام آموزش و پرورش - دانلود رایگانتحقيق اهميت نظام آموزش و پرورشنظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغييرات اجتماعي يكي از سازمانهاي پيچيده و بزرگ اجتماعي در هر كشوري محسوب مي شود و با رشد و توسعه اجتماع

دانلود رایگان "تحقيق اهميت نظام آموزش و پرورشنظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغييرات اجتماعي يكي از سازمانهاي پيچيده و بزرگ اجتماعي در هر كشوري محسوب مي شود و با رشد و توسعه اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي پيوندي ناگسستني دارد و به تدريج از يك حالت ساده ابتدايي به يك حالت پيچيده در آمده است . ثمر بخشي اين نظام از يك سو ، تبديل انسانهاي مستعد سالم ، بالنده ، متعادل و رشد يافته است و از سوي ديگر تامين كننده نيازهاي نيروي انساني جامعه در بخشهاي متفاوت فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي است . به دليل چنين اهميتي است كه در عصر حاضر همه دولتهاي جهاني از كوچك و بزرگ ، قدرتمند و ناتوان و صنعتي تا در حال توسعه ، پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظايف اساسي مي دانند و براي همگان ، سراسري و حتي اجباري كردن آن ، تعهدات سنگيني در قانونهاي اساسي و بنياد خود مي گنجانند و درصد زيادي از توليد ناخالص ملي و بودجه جاري كشور را به اين امر اختصاص مي دهند . امروز به دليل گسترش علوم و تجارب بشري و توسعه فن آوري و پيشرفتهاي صنعتي ، گرايش به سازمانهاي آموزش و پرورش امري فراگير و جهاني شده است . به حدي كه يكي از شاخصهاي مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظايفي مي دانند كه نظام آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است . استقبال روز افزون جوامع گوناگون از آموزش و پرورش سبب شده است كه دولتهاي مركزي يا ايالتي يا محلي ، سعي كنند با اتخاذ سياستهاي بخردانه ، به آرمان مردم جامعه گوناگون از آموزش و پرورش عمومي و تخصصي ميزان برخورداري از آموزش و پرورش عمومي و تخصصي متفاوتند . مثلاً در برخي از كشورها آموزش و پرورش عمومي و اجباري تا پايان دوره متوسطه ، در بعضي تا پايان دوره راهنمائي و در برخي تا پايان دوره ابتدايي انجام مي گيرد .


فهـرست
مقـدمـه
اهميت نظام آموزش و پرورش
اهداف كلي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران :
تعريف آموزش و پرورش دوره ابتدائي
اهميت آموزش و پرورش دوره ابتدايي
ويژگيهاي دانش آموزان دوره ابتدايي
اهداف دوره ابتدايي
اهداف پايه اول ابتدايي
اهداف پايه هاي دوم تا پنجم ابتدايي
كودكان دبستاني
كتابهاي درسي دوره ابتدايي
روشهاي آموزش و پرورش دوره ابتدايي
شيوه هاي تربيت اسلامي
ويژگيهاي معلمان دوره ابتدايي
ضرور ت آموزش در دوران دبستان
تاريخچه آموزش دبستاني در ايران
ويژگيهاي كلي دبستان شهيد عكاس مصور :
محيط مدرسه شهيد عكاس مصور
دبستان عكاس مصور شيفت پسرانه
دبستان عكاس مصور شيفت دخترانه
طرح درس روزانه شماره 1
طرح درس روزانه شماره 2
طرح درس روزانه شماره 3
ارزشيابي اول
ارزشيابي دوم
ارزشيابي سوم

"

تحقيق اهميت نظام آموزش و پرورش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقشه ی بخش های شهرستان صومعه سرا

پرسش نامه جو مدرسه

پروژه سازه هاي فولادي

چرخ دنده طراحی شده در سالیدورک

تحقیق ازدواج و بهداشت روانى

نقشه طبقات اقلیمی استان یزد

بسته کامل آموزش درس سوم زبان انگلیسی 1 دبیرستان (داستانی درباره نیوتن: A story about Newton)

پاورپوینت بررسی انواع روش‌ هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري ها