دانلود رایگان


تحقيق باروری و حاصلخیزی - دانلود رایگانتحقيق باروری و حاصلخیزی قبل از بحث در مورد رژيم مناسب براي چمن ، ممكن است آزمايش اينكه گياهان چگونه براي بقا سازمان دهي شده اند قبل از مداخله انسان، ارزشمند است،

دانلود رایگان "تحقيق باروری و حاصلخیزی قبل از بحث در مورد رژيم مناسب براي چمن ، ممكن است آزمايش اينكه گياهان چگونه براي بقا سازمان دهي شده اند قبل از مداخله انسان، ارزشمند است، هيچ بحثي نيست كه چمن نياز به بارور كردن دارد، اما با كمان تعجب نيتروژن ، فسفر ، پتاسيم، كلسيم، منزيم، سولفور، عناصر سازمان دهندة ديگر تنها 5 درصد كل رژيم گياه را شامل مي شوند. بقيه 95 درصد از آب و اتمسفر تأمين مي شود. همانطور كه نسبتاً مواد معدني مورد نياز به نظر كم مي ايد اين سئوال باقي مي ماند كه گياه چگونه مادة مغذي را كه نياز دارد به دست مي آورد اگر هيچ كس اين كار را براي او نمي كند؟ شخصاً ع گياهان با تكيه بر خودشان در طي ميليونها سال به بقا ادامه داده اند ، و قبل از بشر يا هر موجود زنده اي كه حاصلخيزي را متشر كند در زمين ظاهر شدند.
كربن و اكسيژن از دي اكسيد كربن در هوا و هيدروژن از اب با هم تركيب مي شوند تا ساختاري متحد با همة چند جزئي جاي ارگانيك كه توسط نور خاست توليد شده اند. همه بقيه مواد مغذي لازم از منابع ارگانيك و ؟ درخاك بدست مي آيد، توسط بسياري از ارگانيسم هاي خاك قابل دسترس به گياهان مي شود. پروتئين ، كربوهيدارات، چربيها، موم، سلولزع و ديگر چند جزئي هاي ارگانيك كه در گياهان و حيوانات يافت مي شود. در خاك ارگانيك، و در هوموس، و مواد معدني كه در خاك يافت مي شود همه از مواد مغذي ضروري براي گياه تشكيل شده است. اما ارگانيزم خاك ابتدا بايد اين مواد مغذي را به گونة قابل دسترس تبديل كند، شما مي توانيد اين عمليات ارگانيزم را سيستم گوارشي گياهان بخوانيد. بيشتر دي اكسيد كربن در اتمسفر در خاك وجود دارد از طريق فعاليتهاي زيستي. دقيقاً همانطور كه بشر و حيوان دي اكسيد كربن را رها مي كنند،به همين ترتيب نيز ارگانيسم خاك عمل مي كند، ابتدا از طح خاك ريشة گياهان براي جذب دي اكسيد كربن زماني است كه ابتدا از سطح خاك پديدار شود – قبل از اينكه تلاطم اتمسفر نتواند آنرا رقيق كند با ديگر گازها. اين سيستم تحويل ، بيش از هزاران ، بهبود آن را دشوار ، لازم و تأثير گذار اثبات مي كند.
متاسفانه اين سيستم در كنار رأس اجرايي در بيشتر مناطق بسياري از زمينهاي ورزشي عمل نمي كند. اصولاً ، خاك شامل ذرات ارگانيك كوچك است، كه جمعيت ارگانيزم خاك و خلق هوموس را محدود مي كند، و زياد طبق روش ارگانيك به كاربده نمي شود. اگر چسبندگي ريشه از زمين از بين رفت ، موقعيت وخيم تر مي شود. ارگانيزم خاك منابع را محدود كرده است، كه توانايي آنها را در قابل دسترس ساختن مواد مغذي به گياه را محدود مي كند، و خلق دي اكسيد كربن بستگي به سطح فعاليت آنها دارد. حقيقتاً ، وقتي از حاصلخيزي صحبت مي شود، ما بايد به نيازهاي كل سيستم هاي در حال رشد گياهي توجه كنيم – كه شامل ارگانيزم هاي خاك مي شود.
به طور نرمال ، حاصلخيز كنندگان بر اساس تحليلات N-P-1 انتخاب شده اند كه توسط وزن كل نيتروژن ، فسفات قابل دسترس و پتاس حل شدني درصد بندي مي شود. مديران ممكن است از ؟ ثانويه استفاده كنند. كلسيم ع منيزيم، سولفور و ذرات ديگر – اگر قسمت خاك بر كمبود دلالت كنند. بسيار نادر است كه ؟ كسي كه به دنبال يك بارورنده اي است كه كربن قابل گوارش را براي ارگانيزم هاي خاك فراهم مي كند و حتي نادرتر آنجا است كه مي پرسد آيا بارورنده كربني به جمعيت باكتري توجه دارد. اين ها سئوالهاي مهمي براي پرسيدن هستند. تعادل و تناسب درست ارگانيزمي كه در خاك زندگي مي كندد گياهان ريشه اي را با هر دوي حمايت و تغزيه تأمين مي كند، و همانطور كه كربن ته نشين گوارش مي شده است ، اين ارگانيزم نيز دي اكسيد كربني را كه ريشة گياهان مي توانند بگيرند همانطور كه در حال گذشتن از سطح خاك است. جمعيتهاي مساوي اين ارگانيسم نمي توانند باقي بمانند تا وقتي كه منابع مناسب قابل دسترس باشند

"

تحقيق باروری و حاصلخیزی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نکات طلایی نگارش چک

پاورپوینت روش های تشخیص هویت بیومتریک

تحقیق با موضوع امنیت ملی با رویکردی استراتژیک

نقشه کاربری اراضی شهرستان فسا

نقشه کاربری اراضی شهرستان باغملک

پاورپوینت نقش فیزیک در پزشکی

تحقیق بررسي مشكلات اقتصادي- اجتماعي زنان ساكن در شهر اسلام شهر

همجنس بازی

پاورپوینت مفاهيم تكنولوژي

دانلود کارآموزی معماری روش های منظرسازی و طراحی فضای سبز